حسین نعمتی رئیس هئیت مدیره اتحادیه سراسری دامداران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه همه ساله خرید تضمینی جو و ذرت از سوی دولت انجام می شود، اظهار داشت : امسال قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی جو یک هزار و ۲۷ ریال است، این درحالیست که محصول به قیمت ۷۳۰ تومان در بورس کالا به فروش می رسد .
وی با اشاره به واردات تعرفه جو گفت: با توجه به شرایط فعلی و مشکلات دامداران در فروش شیر و گوشت حذف ارز مبادله ای و اعمال تعرفه واردات و عرضه جو در بورس ضربه مهلکی به پیکر دامداران است.
نعمتی ادامه داد: قیمت جو در مقایسه با نرخ های جهانی بالاتر است که این نرخ به نفع کشاورزان نیست چرا که تنها دلخوشی دامداران قیمت مناسب نهاده بوده که ادامه این روند به تعطیلی دامداری ها ختم خواهد شد.
رئیس هئیت مدیره اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به نرخ جو در بنادر شمالی بیان کرد: تا قبل از اجرای این سیاست نرخ هر کیلو جو در بنادر شمالی ۶۴۰ تومان بوده که با اجرای این امر نرخ جو به ۷۱۶ تومان رسیده است ضمن آنکه قیمت هر کیلو ذرت نیز ۲۵۰ تومان افزایش یافته است.