بانک جهانی ۴ شرکت و یک شخص حقیقی را از کشورهای مغولستان، ویتنام، آرژانتین، پرو و کنیا به اتهام فساد مالی تحریم کرد.

گروه بانک جهانی نام ۴ شرکت و یک فرد دخیل در اقدامات قابل تحریم مرتبط با پروژه های این بانک در کشورهای مغولستان، ویتنام، آرژانتین، پرو و کنیا را در لیست تحریم قرار داد. تحریم ها علیه این شخصیت های حقیقی و حقوقی پس از انجام تحقیقات لازم اعمال شده است.

بر اساس این گزارش در مغولستان، شرکت دوو اینفورمیشن سیستمز به مدت ۲ سال و ۶ ماه در فهرست تحریم ها قرار خواهد داشت. تحقیقات بانک جهانی نشان داد که شرکت دوو در اقدامات فاسدی دست داشته تا قراردادی را از بانک جهانی به دست آورد.

لئونارد مک کارتی، معاون نظارتی بانک جهانی گفت: «نتیجه تحقیقات ما در طی سه ماهه گذشته از تداوم تعهد گروه بانک جهانی به رسیدگی به ادعاها در زمینه موارد کلاهبرداری و فساد حکایت دارد. ما در عین حال در حال همکاری نزدیک با کشورهای عضو  و شرکت ها برای تقویت سیستم های مدیریتی و ارتقاء استانداردهای تبعیت از قوانین هستیم.»

بر اساس شرایط تحریم ها، شرکت ها و اشخاص تحریم شده باید یک برنامه موثر تبعیت از قوانین بانک جهانی را به اجرا بگذارند. در دوره تحریم، شرکت ها و اشخاص نمی توانند هیچ قراردادی را به طور مستقیم یا غیر متسقیم با بانک جهانی در اختیار بگیرند یا در مراحل آماده سازی یا اجرای چنین پروژه هایی مشارکت داشته باشند. درج نام این شرکت ها و اشخاص در لیست تحریم ها موجب می شود که نام این شرکت ها و اشخاص در لیست تحریم های دیگر بانک های توسعه ای چند جانبه نیز قرار گیرد.

بر اسا ساین گزارش شرکت های دوو اینفورمیشن سیستمز در مغولستان، تانگ لوی گروپ در ویتنام، کونسورکیو اوکونگاته در پرو و مینی مکس در کنیا موضوع این تحریم ها بوده اند. شخصی به نام استفن کورتنای چاندلر، و تمامی شرکت های تحت مدیریت وی به دلیل اقدامات متقلبانه نیز برای مدت ۳ سال تحریم شده است.