مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاهی در مبارزه با قاچاق و کاهش مصرف کالای قاچاق شد و گفت: سه جامعه هدف را برای تغییر الگوی مصرف و کاهش مصرف کالای قاچاق تعریف کرده‌ایم که یکی از جوامع ما جامعه بانوان است، چون مدیران مصرف در منازل، بانوان هستند که تصمیم می‌گیرند و می‌خواهیم در این جامعه تغییر رویکرد ایجاد شود.

به گزارش ایسنا،  عبدالمجید نگارش نژاد در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: در اقدامات فرهنگی در ابتدا باید به افراد آگاهی دهیم که مصرف کالای قاچاق چه تبعات فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و اقتصادی به همراه دارد و این باور را ایجاد کنیم که این مسئله بسیار مهم است.

مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: جامعه آموزشی و دانشگاهی نیز ویژگی‌های بسیار خوبی در این راستا دارند و اگر بتوانیم در معلمان و اساتید تغییر رفتار نسبت به مصرف کالای قاچاق ایجاد کنیم، آنها افسران جنگ نرم مبارزه با قاچاق خواهند بود.

نگارش نژاد تصریح کرد: آموزش و پرورش تا دل روستاها حضور دارد و دانش آموزان و دانشجویان در سنی قرار دارند که تغییر پذیری در آنها ممکن است و بر این اساس جامعه هدف مناسبی برای ایجاد باور در خصوص عدم مصرف کالای قاچاق هستند و جامعه دیگر مد نظر ما نهادهای مذهبی همانند ائمه جمعه و کانون‌های مساجد هستند.

وی تهیه محتوای فرهنگی را از اساسی ترین موضوعات در مبارزه با قاچاق برشمرد و اظهار کرد: در نظر داریم از ظرفیت آموزش و پرورش و دانشگاه ها در این راستا و تالیف کتب استفاده کنیم.

مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: سند جامع اقدامات فرهنگی، پژوهشی و آماری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین و مصوب کرده‌ایم که با حضور کارشناسان فرهنگی در استان‌ها آن را تبیین خواهیم کردیم و دیگر هدف ما نیز حضور در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت این فضا برای مبارزه با قاچاق است.

نیاز است نخبگان کشور را وارد مبارزه با قاچاق کنیم

مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه نیاز است نخبگان کشور را وارد کار مبارزه با قاچاق کنیم، عنوان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پایان نامه ها و کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع مبارزه با قاچاق حمایت مالی می کند.

به گزارش ایسنا، محمود رضا گلشن پژوه افزود: ۱۰۰ عنوان اولویت موضوعی را برای کار پژوهشی در حوزه مبارزه با قاچاق مشخص کرده ایم که این موضوعات در سایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل دسترسی است.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون نزدیک به ۷۰۰ طرح و پایان نامه در این خصوص از سراسر کشور برای ستاد  ارسال شده است.

مدیرکل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اخیرا نیز سه کتاب را با موضوع مبارزه با قاچاق منتشر کرده ایم که جامعه هدف این کتاب ها، مبلغین، اساتید و اهالی هنر هستند.

‌ضرورت اصلاح قوانین و رویه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

‌استاندار هرمزگان هم در این جلسه خواستار اصلاح قوانین و رویه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شد و افزود: باید راهکار درست برای این پدیده پیدا کنیم و در استان‌های ساحل نشین و مرزنشین نیاز است در این راه به تامین معیشت مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

جاسم جادری با تاکید بر مبارزه فرهنگی و علمی با پدیده قاچاق کالا عنوان کرد: متولیان بحث های فرهنگی و پژوهشی باید مسائل مرتبط با قاچاق را در صحنه واقعیت و عمل ببینند و برای مبارزه با آن برنامه ریزی کنند.

استاندار هرمزگان اظهار کرد: باید در مورد مسائل اساسی قاچاق کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام شود و انتظار ما بر این است که تحقیقات و پژوهش های مرتبط با مبارزه با قاچاق کاربردی باشد.