رییس پژوهشکده استاندارد معتقد است بسیاری از فرآیندهای تجاری بین المللی ایران که در زمان تحریم با مشکلات متعدد مواجه شده بود بعد از برجام با استاندارهای بین‌المللی همراه شد.

جهابخش سنجابی شیرازی اظهار کرد: اگر بخواهیم ارزیابی و بررسی درستی از برجام داشته باشیم باید به چند مقوله از جمله تبلیغات موافق و مخالف برجام و همین طور واقعیت‌های برجام توجه کنیم.

وی افزود: مطمئنا برجام در فضای کسب و کار و اقتصاد تاثیر داشته است و این تاثیر در این یک سال مثبت بوده است. اما اینکه این تاثیر مثبت چقدر با تبلیغات انجام شده در جهت موافق یا مخالف برجام مغایرت داشته است، موضوع دیگری است. در این یک سال طرفداران برجام سعی‌شان بر این بود که انتظارات را بالا ببرند و طرف مقابل سعی می‌کرد برجام را از هر گونه اثر مثبت مبرا کند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: مهمترین تاثیری که برجام در فضای کسب و کار در گام اول ایجاد کرد روحیه امید و چشم انداز مثبت در فضای کسب و کار بود که به ویژه در سه ماه ابتدایی بعد از برجام خود را نشان داد و در گام دوم بسیاری از فرآیندهای تجاری خارجی ما که با مشکلات متعددی مواجه شده بود در یک سال گذشته پس از برجام مجددا با استانداردهای بین المللی همراه شد.

رییس پژوهشکده استاندارد همچنین گفت:‌ در یک سال گذشته به دنبال برجام فرصت‌های بیشتری بود که بتوان از آن‌ها استفاده کرد اما مخلفان برجام در داخل و در غرب سعی شان بر این بود که حداقل‌ فرصت‌های ممکن از برجام ایجاد شود و تا حدی هم موفق بودند. اگر برخی کارشکنی‌ها صورت نمی‌گرفت مطمئنا این امکان فراهم می‌شد که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی و تسریع در رفع تحریم‌ها می‌توانستیم بهره ورداری بهتری داشته باشیم.