در سه ماهه نخست سال جاری، کالاهایی به ارزش ۴۰۵ میلیارد تومان از انگلستان وارد و به ارزش ۲۴ میلیارد تومان به انگلستان صادر شده است.

بر اساس اطلاعات گمرک ایران، در سه ماهه نخست سال جاری، کالاهایی به وزن ۳۸۷ هزار تن از کشور انگلستان به ایران وارد شده است. این حجم از کالا معادل ۴۰۵ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان ارزش داشته است.

مشروح عمده کالاهای وارداتی به ایران به این شرح هستند:

ذرت دامی ۱۸۶ هزار تن به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۷۵۶ میلیون

لوبیا سویا به وزن ۱۲۸ هزار تن به ارزش ۱۶۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون

کنجاله ۷۱ هزار تن به ارزش ۷۹ میلیارد و ۱۸۶ میلیون

همچنین اطلاعات گمرک ایران نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال جاری دو هزار و ۶۰۰ تن کالا از ایران به انگلستان صادر شده است. این حجم از کالا ۲۴ میلیارد تومان ارزش داشته است.

مشروح عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران به انگلستان به این شرح هستند:

انواع پلی‌اتیلن معادل هزار و ۱۰۰ تن به ارزش ۴ میلیارد تومان

انواع خرما به وزن ۵۱۵ تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

کف‌پوش‌ها به ارزش ۷۴ تن به ارزش ۱۰ میلیارد تومان