به گزارش آتیه نیوز علی محمد گودرزی مدیر روابط عمومی وزارت صنعت از سمت خود استعفا کرد.

گودرزی به دلیل ضعف در فعالیت اجرایی خود بارها مورد انتقاد وزیر صنعت، مدیران وزارت صنعت و خبرنگاران قرار گرفته بود.

مجید طلیمی یکی از فعالان عرصه خبر به عنوان جایگزین گودرزی مطرح است.