چند روزی بود که خبر استعفای محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از سمت خود، ‌در محافل حمل و نقلی زمزمه می‌شد‌.

امروز نیز برخی از رسانه‌‌ها از جایگزینی وی با علی نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفته بودند.

اما سید قاسم بی‌نیاز در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: خبر جایگزینی سعیدنژاد با نورزاد صحت ندارد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: محمد سعیدنژاد در سمت فعلی خود (مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی) ابقاء شد.