در اقدامی عجیب یک دستگاه هامر اچ وان وارد کشور شده است.

این خودرو پهن مخصوص ارتش آمریکاست و در مکان های صعب العبور و عملیات های سخت از آن استفاده می‌شود.