مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از کاهش نرخ حق بیمه این صندوق با تصویب هیئت وزیران در بخش پوشش‌های کوتاه مدت برای اکثر کشورهای هدف و نیز شرکت‌هایی که به طور مرتب برای صادرات خود از پوشش‌های بیمه ای صندوق استفاده می کنند تا نرخ ۸۰ درصد کاهش خبر داد.

سیدکمال سیّدعلی در گفت‌وگو با ایسنا، همچنین با اشاره اینکه تعداد صادر کنندگان جدید در بخش های مختلف به ویژه در بخش پتروشیمی افزایش یافته است، اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری چتر حمایتی صندوق تعداد بیشتری از صادرکنندگان کشور را پوشش دهد.

وی همچنین با اشاره به شناسایی و اعتبار سنجی برخی شرکت‌های معتبر روسی، عنوان کرد: حدود ۲۰۰ شرکت روسی فعال در زمینه‌های مختلف شناسایی و به صورت یک مجموعه در اختیار صادر کنندگان قرار گرفته است و بر همین اساس ریسک قصور تعهدات روسی، تحت پوشش قرار داده می شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه با بیان اینکه اجرایی شدن صدور ضمانت ورود موقت(گمرکی) مدنظر قرار گرفته است، گفت: عملیاتی نمودن صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی اتصال به سامانه اطلاعاتی گمرکی در قالب پنجره واحد تجاری از دیگر اقدامات این صندوق بوده است.

سیّدعلی همچنین به عملکرد کمی این صندوق در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود: این صندوق درسال گذشته ۶۹۴ فقره بیمه نامه و ضمانت نامه به نفع ۱۵۱ صادر کننده و بانک با ارزش معادل ۹۳۱ میلیون دلار صادر کرده است.

وی افزود: از این رقم ۸۶ درصد از کل پوشش های صندوق در سال گذشته مربوط به بخش صنعت بوده که ۵۴ درصد از کل این پوشش‌های بیمه‌ای مربوط به کشور های پر ریسک با درجه ریسک ۶ و ۷ بوده است که نشان دهنده حمایت همه جانبه صندوق از صادرات در شرایط سخت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با بیان اینکه در سال گذشته معادل ۸۲ میلیون دلار خسارت به صادرکنندگان در راستای حمایت هرچه بیشتر از صادرات غیر نفتی داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: اعطای سقف اعتباری به ۲۰۰ کشور به منظور حمایت از صادرکنندگان، بازیافت خسارت پرداخت به میزان ۲۱ میلیون دلار، اعطای سقف اعتباری ۳۲۴ بانک به مبلغ ۶۵۶۰ میلیون دلار به منظور پوشش ریسک صادرکنندگان و نیز افزایش سرمایه صندوق معادل ۲۰۰ میلیون دلار جهت ارتقا خدمات مناسب به صادرکنندگان کشور از جمله فعالیت‌هایی است که مد نظر قرار گرفته است.