مدیر امور نمایشگاه های خارجی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی از برپایی ۱۲ نمایشگاه بین المللی طی سال جاری در سه بخش اختصاصی، تخصصی و بازرگانی خبرداد.

محمدرضا علوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در مجموع سه دسته نمایشگاه عمده وجود دارد، اظهار کرد: دسته اول  نمایشگاه اختصاصی است که مجموع توانمندی های یک کشور در کشور دیگر را مدنظر قرار می دهد.

وی ادامه داد: دسته دوم  نمایشگاه‌های بین المللی تخصصی است که در یک یا چند حوزه مربوط به بخش‌های مختلف شکل می‌گیرد که به طور مثال می‌توان به بخش مواد غذایی و مصالح ساختمانی اشاره کرد و دسته سوم نیز نمایشگاه بین المللی بازرگانی است که شامل جنبه‌های عمومی است.

به گفته مدیر امور نمایشگاه های خارجی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج. ا.ا در سال ۱۳۹۵، ۱۲ عنوان نمایشگاهی پیش‌بینی شده است که به طور قطعی مد نظر قرار خواهد گرفت و از این تعداد ۶ عنوان نمایشگاهی مربوط به نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، ۲ عنوان نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی در عراق و ۴ عنوان نیز مربوط به نمایشگاه های بین‌المللی تخصصی است که نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی شامل نمایشگاه مواد غذایی پاریس، زیر ساخت‌های عمان،   مواد نوشیدنی در روسیه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، پس از برجام با تسهیل روابط تجاری بین ایران و کشورهایی که به دلیل تحریم از دایره روابط با ایران بازمانده بودند شاهد اقدامات کوچک و یا بزرگی در سطح روابط بین‌الملل هستیم. برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی در همین راستا است که بر اساس آن قرار شده اولین نمایشگاه بین المللی ایران در ایتالیا در آذرماه سال جاری مدنظر قرار بگیرد.