مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به طرح ارتقای قدرت خرید کارگران، ایجاد ۵۵۶۱ فرصت شغلی تعاونی در تیرماه و پیشنهاد اعزام کارآموزان مهارتی به چین، اختصاص داشت.

در دیدار این هفته معاون وزیر کار با سفیر چین بر لزوم گسترش همکاری‌ها در زمینه توسعه مهارتهای منابع انسانی تاکید شد.

سازگارنژاد در این دیدار ایجاد و تاسیس چند مرکز تخصصی ـ آموزشی خدمات خودرو با همکاری چین در ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: چین در استفاده از تکنولوژی آموزش مجازی و شبیه سازها از کشورهای صاحب نظر بوده و مشارکت با این کشور برای ما حایز اهمیت است.

وی با اشاره به پیشرفت و توسعه مهارتی منابع انسانی در چین، اظهار کرد: مربیان فنی و حرفه‌ای می‌توانند به منظور ارتقای آموزشهای مهارتی در دوره‌های آموزشی کشور چین شرکت کنند.

پانگ سن ـ سفیر چین نیز در این دیدار اعزام کارآموزان ایرانی به چین و بازگشت آنها پس از مهارت آموزی را پیشنهاد کرد و چند راهکار برای گسترش همکاری آموزشی میان دو طرف ارائه داد.

وی گفت: سفر مسئولان و مقامات بلند پایه ایرانی در قالب برنامه بلند مدت و مذاکرات دو جانبه به منظور برنامه‌های توسعه مهارتی و توسعه منابع انسانی و همچنین توانمندسازی مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای فعالیت بهینه مراکز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

در هفته‌ای که گذشت معاون روابط کار وزیر کار از طراحی مدل افزایش قدرت خرید کارگران خبر داد.

آنطور که سیدحسن هفده‌تن گفته تصمیمات حوزه روابط کار تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصاد ملی و افزایش درآمد سرانه کشور به ویژه قدرت خرید نیروهای کار دارد.

او معتقد است با افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید، رضایت نیروی کار فراهم خواهد شد.

معاون وزیر کار گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید برنامه‌های جدیدی در وزارت کار طراحی شده است که امیدواریم با اجرای اثربخش آنها به مطلوبیت بیشتری در کارکرد اقتصاد ملی و بهره وری عوامل تولید دست یابیم.

این هفته مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، بیشترین تعداد ثبت تعاونی در تیرماه امسال را استانهای خراسان رضوی و فارس اعلام کرد.

بر اساس گزارش این مرکز، تعداد کل اعضای تعاونی در تیرماه ۴۶۱۶ نفر و تعداد فرصتهای شغلی ۵۵۶۱ نفر بوده است.

گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون نشان می‌دهد در تیرماه سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۰۰ تعاونی به منظور انجام فعالیتهای مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و ثبت شده و بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های صنعت و کشاورزی بوده است.

تشکیل تعاونی‌های حمل و نقل مسافر جاده‌ای بر مبنای عضو مالکی خبر دیگری بود که از سوی مدیر کل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون انتشار یافت.

به گفته ناطقی، بر اساس آخرین اصلاحیه ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکتهای حمل ونقل بین شهری مسافر از تاریخ ۲۰ تیر ماه امسال، مدیران شرکتهای تعاونی از شرط دارابودن حداقل ۱۰ درصد سهام معاف و وسیله نقلیه ملکی در شرکتهای تعاونی حمل و نقل مسافر جاده‌ای می تواند بنام سهامداران واعضای تعاونی‌ها باشد.

وی گفت: بر اساس ضوابط قبلی، اعضای هیات مدیره شرکتهای تعاونی حمل ونقل جاده‌ای الزاما باید مالک حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت بودند و همین مساله در سنوات گذشته موجب کاهش تشکیل شرکتهای تعاونی حمل و نقل شده بود اما اصلاح ضوابط مذکور بسیاری از موانع تشکیل و توسعه تعاونیهای حمل ونقل جاده‌ای مسافر را برطرف کرده است.