گمرک ایران می‌گوید هیچ کالایی از جمله زیتون نمی‌تواند از گمرکات کشور وارد شود مگر آنکه مجوزهای مربوط به جهاد کشاورزی و صنعت، ‌معدن و تجارت را اخذ کرده باشد.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته مباحثی دربارهورود ۱۵ تن زیتون از مبادی رسمی کشور مطرح شده در حالیکه قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات زیتون به کشور خبر داده است.

در همین زمینه روابط عمومی گمرک ایران به ایسنا اعلام کرده است در سراسر کشور هیچ کالایی بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی امکان ورود از گمرکات کشور را ندارد.

گمرک ایران بیان کرده است که طبق سامانه جامع گمرک ایران تنها کالاهایی می‌توانند به کشور ورود کنند که در سامانه اجازه ورود داشته باشند و اگر کالاهایی ورودشان به کشور ممنوع باشد، اساسا سامانه اجازه ثبت و ورود آن کالا به کشور را نمی‌دهد.

گمرک ایران درخواست کرده است در صورتی که مسئولین از جمله مسئولین وزارت جهاد کشاورزی مدعی هستند که کالایی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی از طریق گمرکات سراسر کشور به داخل راه یافته است، اسنادش را به گمرک ایران ارائه کند.