به گزارش آتیه نیوز، مدیرکل گمرکات مازندران ظهر دوشنبه در نشستی، از ضبط ۷۰۰دستگاه پورشه، بنز و آزارا یک زن روستایی و یک شاطر با کارت بازرگانی اجاره ای در نوشهر خبرداد و گفت: از سال ۸۸ الی ۹۲ باکارت بازرگانی یک خانم بوشهری تعداد۷۰۰ دستگاه خودروی لوکس به کشور وارد شده که اخیرا به خاطر بدهی مالیاتی ۱۸ میلیارد تومانی این خانم تعداد ۱۰ دستگاه از خودروهای وی درگمرک نوشهرتوسط سازمان مالیاتی توقیف شد.

وی تشریح کرد: در یک مورد با سواستفاده از وکالت و صدور کارت بازرگانی به نام یک زن روستایی که زندگی کاملا فقیرانه داشته، مبادرت به واردات حدود ۷۰۰خودروی از نوع پورشه، بنز و آزارا در گمرک نوشهر می کنند که به هیچ وجه این زن روستایی خبر از واردات خودرو نداشته است.

از
مدیرکل گمرکات مازندران در ادامه گفت: در مورد دیگر نیز کارت بازرگانی اجاره ای به نام یک فرد نوشهری که به عنوان شاطر نانوا و تخلیه کننده آرد بوده است ۲۲میلیارد تومان کالا وارد شده که اصلا این فرد خبر از کارت بازرگانی نداشته است.