به گزارش خبرگزاری آتیه نیوز به نقل از دفتر مطبوعاتی بندر رودخانه ای ولگاگراد، مهدی سنایی سفیر جمهوری ایران در روسیه با روسای بندر رودخانه ای ولگاگراد دیدار کرد.
طرفین در این دیدار مسائل همکاریهای چشم انداز دار من جمله ساخت مرکز لجستیکی در محوطه این بندر را گفتگو کردند. علاوه برآن ، دراین دیدار طرفین به جمع کثیری از توافقهای مشخص درخصوص همکاری این موسسه با جمهور ی ایران دست یافتند.

مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و هیات ایرانی در استان ولگاگراد با دانشجویان دانشگاه دولتی ولگاگراد و محافل تجاری این استان دیدار خواهند کرد.