به گزارش خبرگزاری آتیه نیوز به نقل از فارس بانک مرکزی تا ۱۷ شهریور ماه به ۲۶۲ صرافی مجوز جدید فعالیت داده است.

از مجموع این مجوزها، ۱۳۶ مجوز به صرافی‌های شهر تهران داده شده است.

این مجوز در راستای اجرای «دستورالعملﺍﺟﺮﺍیی ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺻﺮﺍفی‌ﻫﺎ» به عنوان صرافی نوع جدید از سوی بانک مرکزی به متقاضیان ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش اصلی‌ترین مانع برای دریافت مجوز جدید از سوی صرافی‌ها، تادیه ۴ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به عنوان سرمایه پایه بانک بود.
بعد از مذاکرات متعدد صرافی‌ها با بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری در نهایت، دیوان تادیه ۴ میلیارد تومان را برای صرافی‌هایی که هنوز مهلت مجوز آنها به پایان نرسیده را حذف کرد،اما پس از اتمام دوره مجوز فعالیت صرافی‌ باید سرمایه مورد نظر را نزد بانک مرکزی تادیه کند.

با توجه لیست‌های قبلی بانک مرکزی، صدها صرافی‌ها هنوز مجوز جدید دریافت نکرده‌اند.

 اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه