به گزارش داروغذا، دکتر مصطفی کریمی در واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر واردات داروهای بی کیفیت از کشورهای چین و هند، به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر هیچ گونه مجوز واردات برای هیچ یک از داروهای ساخته شده از کشور چین به ایران صادر نکرده ایم.

وی در ارتباط با وجود داروهای هندی در بازار دارویی کشورمان، تاکید کرد: وارداتی که از هند صورت گرفته است نیز، قطعا از شرکت های معتبری است که به سایر کشورها نیز صادرات داشته اند.

 اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه

کریمی در همین زمینه افزود: البته واردات دارو از هند، بسیار محدود است.

این اظهارات در پاسخ به ادعای نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شده است، که معتقد است داروهای بی کیفیت چینی و هندی در بازار دارویی کشورمان وجود دارد.

به گفته محمد حسین قربانی، بسیاری از داروهای مورد نیاز با کیفیت بسیار پایین از کشورهایی مانند چین و هند وارد کشور می شود درحالی که بیمار با مصرف آن، رضایتمندی کاملی ندارد.