بعد از اعلام خبر کشف محموله ظروف شیشه‌ای قاچاق از سوی سردار مؤمنی، گمرک ایران دراین‌باره توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری آتیه نیوز به نقل از تسنیم، حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در واکنش به خبر پرونده قاچاق ۹ کانتینر کالا توضیحاتی ارائه کرد.

«موضوع پرونده قاچاق ۹ کانتینر ظروف شیشه‌ای به ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری مربوط بوده و به ۱۰ فقره اظهارنامه شرکت پ.گ.ک.س.  اختصاص دارد که بارنامه و گواهی مبدأ اسناد کلیه ده فقره اظهارنامه مشترک بوده که تعداد ۵فقره اظهارنامه تحت عنوان ظروف شیشه‌ای اظهار و تحت ردیف تعرفه ۷۰۱۳۹۹۹۰ حقوق ورودی با مأخذ ۷۶ درصد به آنها تعلق گرفته است و تعداد ۵فقره نیز تحت عنوان درپوش شیشه‌ای تحت ردیف تعرفه‌ای ۷۰۱۰۲۰۰۰ با مأخذ ۱۰درصد به گمرک اظهار می‌شود.

به‌دنبال اظهار ۵ فقره اظهارنامه تحت عنوان درپوش شیشه‌ای معاون فنی و امور گمرکی گمرکات استان هرمزگان در سامانه جامع گمرکی از ادامه کار جلوگیری و در مرحله ارزیابی ادامه انجام تشریفات گمرکی این محموله را متوقف و دستور بررسیهای بیشتر و فیزیکی کالای موضوع ۵فقره اظهارنامه را اعلام می‌کند.

در بررسی‌های بعدی و فیزیکی محموله مشخص می‌شود که تنها بخشی از کالای موضوع ۵فقره اظهارنامه درپوش شیشه‌ای بوده و مابقی ظروف شیشه‌ای است، لذا در خصوص اعلام قاچاق کل اظهارنامه‌ها با توجه به اینکه برخی اسناد مشترک صادر و ۵ فقره از ۱۰فقره اظهارنامه   اظهار صحیح صورت گرفته بود، موضوع از سوی دفتر بازرسی و دفتر تعرفه و ارزش گمرک مطرح به رسیدگی بوده تا در خصوص چگونگی اعلام جرم قاچاق با قرار گرفتن در گروه ۱۰ و میزان جریمه بر علیه کل محموله در مراجع قضایی اقدام مقتضی صورت گیرد، نهایتاً به‌دستور مرجع قضایی کل محموله موضوع ۵ فقره اظهارنامه قاچاق گردیده است.

محموله موضوع این پرونده تماماً در محوطه بندری موجود بوده و هیچ گونه پروانه ترخیص و بیجک برای آن صادر نگردیده و بر اساس دستور مرجع قضایی کالا تماماً تحویل اموال تملیکی شده است، لذا براساس اسناد کاملاً مشخص است که موضوع قاچاق از طریق گمرک هرمزگان و دفتر بازرسی کشف و ادامه فعالیت برای شرکت متخلف به‌صورت سیستمی متوقف شده است.

لازم به توضیح است که بررسی‌های بیشتر از طریق سامانه جامع گمرکی نشان داد که دارنده کارت بازرگانی کالای قاچاق موضوع این پرونده یک خانم خانه‌دار بوده و سرمایه اولیه ایشان یک میلیون تومان به ثبت رسیده است که  در خرداد ماه سال جاری با کشف این محموله قاچاق با سازمان توسعه تجارت از سوی دفتر بازرسی مکاتبه به‌عمل آمد و کارت بازرگانی وی باطل گردید».

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه