روزنامه خراسان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

 بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر به تعدادی از نهادهای ذی ربط در امر واردات کالا، تاکید شده است که با توجه به برنامه جدید مبارزه با قاچاق کالا، مدیران مربوطه مراقبت کنند در هنگام ترخیص لوازم خانگی بزرگی چون یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و مانند آنها، کلیه شماره سریالهای این کالاها در سامانه جامع درج و در صورت اظهار کالا به عنوان قطعات منفصله، دقت کاملی اعمال گردد تا این لوازم به صورت کامل وارد نشود.