بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۱۰۱ تن بذر ذرت وارد کشور شده است. طبق این آمار، بیشترین حجم واردات این محصول از کشور امارات با ۶۷۵ تن و ۶۱۶ کیلوگرم و به ارزش دلاری ۱,۹۳۷,۹۷۹ و ارزش ریالی ۵۸,۶۷۳,۶۶۵,۹۹۱ بوده و پس از آن بیشترین آمار واردات مربوط به کشور ترکیه با ۴۸۴ تن و ۳۸۹ کیلوگرم به ارزش دلاری ۹۶۷,۱۵۴ و ارزش ریالی ۲۹,۳۳۸,۴۹۲,۱۳۸ بوده است.

بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۱۰۱ تن بذر ذرت وارد کشور شده است.

طبق این آمار، بیشترین حجم واردات این محصول از کشور امارات با ۶۷۵ تن و ۶۱۶ کیلوگرم و به ارزش دلاری ۱,۹۳۷,۹۷۹ و ارزش ریالی ۵۸,۶۷۳,۶۶۵,۹۹۱ بوده و پس از آن بیشترین آمار واردات مربوط به کشور ترکیه با ۴۸۴ تن و ۳۸۹ کیلوگرم به ارزش دلاری ۹۶۷,۱۵۴ و ارزش ریالی ۲۹,۳۳۸,۴۹۲,۱۳۸ بوده است.

وارات بذر ذرت

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه