باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۴۴۸ تن حشره کش وارد کشور شده است.

طبق این آمار بیشترین حجم واردات این محصول از کشور چین  با ۳۳۱  تن و ۶۰ کیلو گرم و به ارزش دلاری ۹۶۶,۷۱۲ و ارزش ریالی ۲۹,۴۹۶,۰۸۷,۹۳۴  بوده و پس از آن بیشترین آمار واردات مربوط به کشور هند با  ۳۶  تن و ۸۰۰ کیلوگرم به ارزش دلاری   ۱۹۰,۲۴۴ و ارزش ریالی ۵,۷۷۴,۸۹۸,۲۰۰ بوده است.
جزییات این واردات به شرح زیر است:

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۵۲,۸۰۰ ۱,۴۴۴,۰۱۴,۰۰۰ ۴۷,۶۹۷
۱ آلمان ۹۰ ۲۰,۷۹۱,۴۹۲ ۶۸۷
۲ چین ۱۲۰,۴۰۰ ۷,۸۹۱,۲۷۳,۴۸۴ ۲۶۰,۶۲۴
۲ ژاپن ۷۰۵ ۳۰۲,۴۹۶,۳۹۰ ۹,۹۹۲
۲ آلمان ۲۴۰ ۱۲۴,۲۵۳,۷۶۶ ۴,۱۰۰
۲ اسپانیا ۵۱۸ ۲۶۸,۵۲۴,۵۴۷ ۸,۸۶۷
۲ هند ۱۶,۸۰۰ ۲,۷۱۱,۹۲۳,۲۰۰ ۸۹,۵۷۶
۳ چین ۱۲,۰۰۰ ۸۳۵,۵۶۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۸
۳ آلمان ۱۰,۸۹۴ ۷,۰۵۹,۳۳۰,۳۰۸ ۲۳۲,۵۸۱
۳ ایتالیا ۴,۷۵۲ ۵۸۱,۶۴۳,۶۸۵ ۱۹,۰۸۳
۳ ترکیه ۳۰,۸۰۰ ۳,۰۹۸,۴۲۰,۱۶۰ ۱۰۱,۷۷۹
۳ هند ۲۰,۰۰۰ ۳,۰۶۲,۹۷۵,۰۰۰ ۱۰۰,۶۶۸
۴ چین ۱۴۵,۸۶۰ ۱۹,۳۲۵,۲۴۰,۴۵۰ ۶۳۰,۹۸۳
۴ ژاپن ۸۰ ۴۶,۹۰۹,۵۳۰ ۱,۵۲۹
۴ آلمان ۳,۷۷۸ ۳,۹۴۸,۳۵۸,۹۶۰ ۱۲۸,۲۳۵
۴ اتریش ۳۰ ۲۳,۶۷۶,۷۶۸ ۷۷۴
۴ ایتالیا ۲۸,۴۴۶ ۲,۲۰۹,۵۱۵,۷۲۸ ۷۱,۷۰۸