به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۴۲ تن سجاده  از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۸۹,۰۲۶ و ارزش ریالی آن  ۵,۸۰۳,۴۷۸,۲۰۸ بوده است.

لازم به ذکر است عمده صادرات این محصول به کشورهای استرالیا ، عراق ، افغانستان ، امارات و آذربایجان بوده است .

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ عراق ۶۰۸ ۱۱۰,۴۷۱,۵۸۰ ۳,۶۴۸
۱ عراق ۲,۶۱۹ ۳۱۷,۲۶۵,۶۶۰ ۱۰,۴۷۶
۲ افغانستان ۳۰۶ ۴۴,۲۷۸,۷۳۱ ۱,۴۶۱
۲ عراق ۱,۱۶۸ ۲۱۲,۴۵۴,۰۰۶ ۷,۰۰۸
۲ عراق ۸,۷۳۰ ۱,۰۵۹,۱۲۹,۴۲۰ ۳۴,۹۱۹
۳ استرالیا ۳۸ ۴,۲۳۱,۰۲۱ ۱۳۹
۳ افغانستان ۱۵۰ ۱۳,۶۶۶,۵۰۰ ۴۵۰
۳ امارات متحده عربی ۶۶۰ ۱۱۳,۵۳۷,۴۷۰ ۳,۷۳۰
۳ ترکمنستان ۳۰۰ ۶,۴۰۰,۸۰۰ ۲۱۰
۳ عراق ۱,۹۵۳ ۳۵۷,۱۱۹,۶۵۸ ۱۱,۷۱۸
۳ عراق ۱,۱۸۸ ۱۴۴,۶۴۶,۱۲۸ ۴,۷۵۲
۴ آذربایجان ۶۷۹ ۱۶۶,۶۴۸,۳۲۸ ۵,۴۳۲
۴ استرالیا ۱,۷۰۰ ۳۲۰,۵۶۵,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰
۴ افغانستان ۳۰۷ ۳۳,۱۴۹,۰۱۰ ۱,۰۷۴
۴ عراق ۱,۳۸۲ ۲۵۵,۰۷۷,۸۸۰ ۸,۲۹۲
۴ عراق ۱۹۴ ۲۳,۸۰۶,۹۰۴ ۷۷۶
۵ آذربایجان ۱۰۵ ۲۵,۹۶۴,۴۰۰ ۸۴۰
۵ افغانستان ۲,۵۳۷ ۲۸۸,۶۳۹,۷۵۰ ۹,۳۲۱
۵ عراق ۸۴۶ ۱۵۷,۰۵۲,۲۵۰ ۵,۰۷۶
۵ عراق ۱,۵۸۷ ۱۹۶,۴۹۵,۹۹۲ ۶,۳۴۸
۵ عراق ۱۵,۷۱۴ ۱,۹۵۲,۸۷۷,۷۲۰ ۶۲,۸۵۶

 اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه