به گزارش نامه نیوز، بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۱۲ تن تراز بنایی به ارزش دلاری ۲۰,۱۹۹ و ارزش ریالی ۶۱۵,۱۹۰,۲۴۱ وارد کشور شده است.

کشور چین با ۸ تن و ۹۳۵  کیلو گرم  به ارزش دلاری ۱۲,۸۰۱  و ارزش ریالی ۳۹۰,۲۵۱,۲۸۶ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده  و پس از آن  کشور امارات با ۳ تن ۱۴۸ کیلوگرم به ارزش دلاری ۶,۸۵۲ و ارزش ریالی ۲۰۸,۳۰۴,۰۷۵ در رده دوم واردات این محصول  قرار دارد.

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۲ امارات متحده عربی ۹۶۰ ۷۹,۹۲۶,۰۰۰ ۲,۶۴۰
۴ چین ۸,۹۳۵ ۳۹۰,۲۵۱,۲۸۶ ۱۲,۸۰۱
۴ اسلوونی ۱۴۴ ۱۶,۶۳۴,۸۸۰ ۵۴۶
۴ امارات متحده عربی ۵۳۰ ۳۷,۰۱۳,۹۰۰ ۱,۲۱۰
۴ امارات متحده عربی ۱,۶۵۸ ۹۱,۳۶۴,۱۷۵ ۳,۰۰۲