به گزارش آتیه نیوز، مهمترین کانسارهای این فلز شامل کانسارهای پروفیری، ماگمانی، کانسارهای بـا سـنگ میزبان رسوبی، کانسارهای نوع ماسیوسولفاید و نوع اسکارن می باشد. کشورمان به ـدلیل وضعیت زمین شناسی خاص از ذخایر فراوان مس از جمله در امتداد کمـر بنـد آتشفشـانی شمال غرب جنوب شرق برخوردار است. عمده ذخایر ایران از نوع پورفیری و رگه ای می باشد.

این گزارش می افزاید: ذخایر قطعی مس کشور حدود ۲ میلیارد تن برآورد شده اسـت کـه بـا مـد نظـر قراردادن عیار محتوای مس در این ذخایر، مس محتوای موجود حدود ۱۸ میلیون تن برآورد شده است که در مقیاس جهانی حدود ۴ درصد ذخایر مس جهان را شامل می شود. تعداد معادن مس کشور درحال حاضر ۳۹ معدن شامل: کرمان ۱۴ معدن، زنجان ۵ معدن، آذربایجان شرقی ۴معدن، قزوین، سمنان، خراسان رضوی ۳ معدن، خراسان جنـوبی، یـزد، قم، مرکزی، فارس، سیستان و بلوچستان و تهران هرکدام یک معدن می باشد. از معادن فوق الذکر۱۷ معدن در کشور فعـال کـه بزرگتـرین آنهـا شـامل معـدن مـس سرچشمه با ذخیره قطعی ۸۲۶ میلیون تن، مس سونگون ۴۴۰ میلیون تن، مس میدوک ۱۴۴ میلیون تن میباشد که مجموع تولید معادن فعال مس در سـال ۱۳۸۹ برابـر۸۷۳/۶۶۳/۳۷ تن ماده معدنی بوده است.

بنابراین گزارش، با افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها؛ صنعت مس کشورمان نیز رشد قابل توجهی داشته است تا جایی که این صنعت در مسیر صادرات ۲ میلیارد دلاری گام برمی دارد. طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۹۵، بیش از هزار و ۲۷۳ تن سیم مس از کشور صادر شده است که ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۱,۴۲۲,۱۹۲ و ارزش ریالی آن  ۳۴۹,۴۳۶,۴۰۸,۳۳۶ بوده است. آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان از کشورهای مقصد این محصول بوده اند.

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه