بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۴۲۲ تن  دستگاه خود پرداز به ارزش دلاری ۶,۸۶۰,۹۸۴ و ارزش ریالی ۲۰۸,۷۴۲,۹۸۹,۲۸۵  وارد کشور شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، کشور چین  با ۳۶۷ تن و ۶۳۲  کیلو گرم  به ارزش دلاری ۶,۰۷۹,۶۴۰ و ارزش ریالی ۱۸۵,۰۹۴,۹۲۵,۶۹۸ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده  و پس از آن  کشور ترکیه  با ۲۸ تن ۹۶۰ کیلوگرم به ارزش دلاری ۲۳۷,۱۹۱ و ارزش ریالی ۷,۱۷۲,۵۳۰,۱۴۰ در رده دوم قرار دارد.

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه

جزییات این واردات به شرح زیر است:

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۲,۶۰۵ ۸۴۸,۵۱۲,۵۰۰ ۲۸,۰۲۷
۱ ترکیه ۲۸,۹۶۰ ۷,۱۷۲,۵۳۰,۱۴۰ ۲۳۷,۱۹۱
۱ جمهوری کره ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۳۱۳,۰۳۱,۶۲۲ ۳۴۰,۹۵۲
۲ چین ۲۴,۷۸۰ ۲۷,۲۴۲,۸۱۲,۸۲۰ ۸۹۹,۱۰۵
۲ امارات متحده عربی ۲,۶۵۲ ۱,۶۰۷,۱۳۰,۲۲۵ ۵۲,۹۹۳
۲ ترکیه ۱۳,۴۱۰ ۴,۵۵۵,۳۷۱,۶۰۰ ۱۵۰,۲۰۸
۳ چین ۱۲,۱۲۱ ۱۴,۹۸۳,۴۳۷,۱۸۰ ۴۹۳,۷۰۴
۳ چین ۷۱,۹۵۰ ۴۱,۷۸۳,۴۱۰,۵۲۶ ۱,۳۷۲,۹۲۶
۳ چین ۶,۹۷۶ ۲,۶۳۰,۵۱۷,۰۰۰ ۸۶,۴۱۹
۳ چین ۱۲۹,۰۰۰ ۴۹,۱۸۸,۱۹۶,۵۱۲ ۱,۶۱۳,۴۶۸
۴ چین ۲۹,۰۰۰ ۲۸,۵۶۶,۷۷۵,۱۶۰ ۹۳۷,۰۴۵
۴ چین ۹۱,۲۰۰ ۱۹,۸۵۱,۲۶۴,۰۰۰ ۶۴۸,۹۴۶