به گزارش آتیه نیوز به نقل از خبرنگاران جوان  براساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۲۸۵  تن دانه آفتابگردان از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۳۷۱,۸۲۱  و ارزش ریالی آن ۱۱,۳۶۵,۴۰۲,۴۰۷بوده است.

عمده صادرات این محصول به کشورهای عراق، انگلیس، امارات، پاکستان، کانادا، ترکیه، سوئیس، آذربایجان، استرالیا، سوئد و افغانستان بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ استرالیا ۱,۰۴۰ ۲۸,۳۴۶,۷۶۰ ۹۳۶
۱ افغانستان ۲۱,۵۴۱ ۱,۰۳۷,۵۶۷,۲۴۵ ۳۴,۲۶۶
۱ افغانستان ۸,۷۱۵ ۲۶۳,۹۳۳,۷۷۵ ۸,۷۱۵
۱ عراق ۱,۰۴۴ ۱۳۸,۹۶۲,۲۵۰ ۴,۵۹۰
۱ عراق ۵,۵۳۴ ۱۶۷,۹۵۵,۹۷۵ ۵,۵۴۹
۲ پاکستان ۲,۷۵۰ ۱۱۶,۸۴۳,۶۵۰ ۳,۸۵۰
۲ افغانستان ۱۰,۶۹۵ ۴۵۳,۶۲۲,۰۰۸ ۱۴,۹۷۳
۲ افغانستان ۳۹,۶۶۸ ۱,۲۸۷,۹۳۵,۷۱۴ ۴۲,۴۹۷
۲ بحرین ۹۶۰ ۲۹,۰۸۴,۱۶۰ ۹۶۰
۲ ترکیه ۱۴۵ ۳,۹۶۸,۷۷۶ ۱۳۱
۲ سوئد ۲۴۳ ۶,۶۴۶,۴۳۱ ۲۱۹
۲ عراق ۵۳۷ ۷۳,۲۴۹,۳۹۲ ۲,۴۱۸
۲ عراق ۶۰۹ ۲۵,۸۶۸,۹۳۱ ۸۵۳
۳ پاکستان ۲۴۰ ۷,۳۰۵,۳۶۰ ۲۴۰
۳ استرالیا ۲۴۶ ۶,۷۳۷,۴۰۶ ۲۲۱
۳ افغانستان ۱۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۸۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰
۳ افغانستان ۲۷,۱۴۴ ۱,۷۹۷,۹۱۹,۳۵۱ ۵۹,۰۴۳
۳ افغانستان ۱۷,۰۴۸ ۷۶۵,۵۶۳,۹۸۲ ۲۵,۰۹۹
۳ امارات متحده عربی ۶۰ ۸,۲۱۸,۵۳۰ ۲۷۰
۳ انگلستان ۴۹ ۱,۳۷۱,۸۷۰ ۴۵
۳ بحرین ۳۰ ۹۱۳,۱۷۰ ۳۰
۳ سوئیس ۱۰۸ ۹,۸۷۵,۵۲۰ ۳۲۴
۳ عراق ۱,۹۲۲ ۲۶۲,۹۳۴,۳۲۲ ۸,۶۵۵
۳ عراق ۱,۹۶۸ ۸۳,۶۷۵,۴۲۴ ۲,۷۵۵
۳ کانادا ۵۱۰ ۲۷,۸۷۹,۶۶۰ ۹۱۸
۴ افغانستان ۸,۴۹۴ ۳۵۹,۳۹۶,۵۷۵ ۱۱,۶۵۵
۴ افغانستان ۲۷,۸۰۶ ۸۱۶,۸۸۰,۷۸۰ ۲۶,۶۱۸
۵ پاکستان ۱۱,۴۹۶ ۳۵۵,۵۹۸,۰۵۶ ۱۱,۴۹۶
۵ پاکستان ۹,۲۱۹ ۲۸۵,۷۱۵,۲۹۰ ۹,۲۱۹
۵ آذربایجان ۹۰۰ ۲۷,۹۶۳,۹۰۰ ۹۰۰
۵ افغانستان ۱۳,۴۰۲ ۴۱۵,۷۵۹,۷۲۰ ۱۳,۴۰۲
۵ افغانستان ۲۶,۶۳۴ ۹۶۸,۳۴۵,۴۲۰ ۳۱,۳۱۶
۵ افغانستان ۳۴,۴۴۳ ۱,۰۶۶,۵۶۹,۷۹۹ ۳۴,۴۴۳
۵ امارات متحده عربی ۸۲ ۱۱,۵۷۶,۷۹۶ ۳۷۴
۵ انگلستان ۴۹ ۱,۳۹۷,۰۲۵ ۴۵
۵ عراق ۱۷۷ ۲۴,۶۳۹,۳۸۴ ۷۹۶

 اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه