به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۶۷ تن گل خشک شده و گلبرگ محمدی  از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۷۹۳,۳۶۹ و ارزش ریالی آن ۲۴,۳۴۳,۵۹۲,۴۶۸ بوده است.

صادرات این محصول به کشورهای آلمان ، اسپانیا ، ترکیه، لهستان ، سریلانکا ، امارات ، بحرین و قطر بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ آلمان ۱,۸۵۵ ۱,۱۲۲,۶۴۶,۰۰۰ ۳۷,۱۰۰
۲ آلمان ۹۹۰ ۴۷۸,۱۷۸,۹۱۰ ۱۵,۷۵۶
۲ آلمان ۴,۰۴۳ ۱,۱۴۰,۲۱۱,۹۳۰ ۳۷,۵۷۰
۲ ترکیه ۵۹ ۳۲,۲۳۰,۶۳۸ ۱,۰۶۲
۳ آلمان ۴۸۶ ۲۲۲,۱۹۹,۲۰۰ ۷,۲۹۰
۳ اسپانیا ۱۵,۵۷۴ ۷,۲۰۴,۱۴۶,۶۶۰ ۲۳۶,۳۱۰
۳ امارات متحده عربی ۲,۹۴۴ ۲۲۴,۷۰۰,۸۰۰ ۷,۳۶۰
۳ بحرین ۱۰ ۲,۱۳۰,۷۳۰ ۷۰
۳ لهستان ۱۰۰ ۱۵,۲۶۵,۰۰۰ ۵۰۰
۴ آلمان ۴,۱۱۳ ۱,۸۸۳,۵۴۸,۳۵۰ ۶۱,۶۹۵
۴ ترکیه ۹۷ ۵۳,۵۶۵,۵۳۴ ۱,۷۴۶
۴ سری لانکا ۴۸۰ ۲۰۱,۱۵۹,۸۴۰ ۶,۵۷۶
۴ قطر ۱,۰۰۰ ۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۵ پاکستان ۹,۳۲۶ ۱,۱۵۴,۷۰۸,۰۱۶ ۳۷,۳۰۴
۵ آلمان ۲۲,۹۰۴ ۹,۷۳۶,۷۷۷,۷۲۰ ۳۱۴,۶۲۰
۵ امارات متحده عربی ۳,۲۲۰ ۲۴۹,۱۷۹,۷۰۰ ۸,۰۵۰
۵ بحرین ۲۰ ۱۱,۱۴۳,۴۴۰ ۳۶۰

 اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه