به گزارش خبرگزاری آتیه نیوز، براساس آمار گمرک کشور امارات با ۴۷ تن و ۸۴۴ کیلو گرم بیشترین سهم را در واردات ظروف یکبار مصرف به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۷۱ تن ظرف یکبار مصرف به ارزش دلاری ۱۵۸,۷۵۸و ارزش ریالی ۴,۸۳۸,۷۰۰,۳۷۵ وارد کشور شده است.
کشور امارات با ۴۷ تن و ۸۴۴ کیلو گرم به ارزش دلاری ۹۰,۷۴۵ و ارزش ریالی ۲,۷۶۷,۳۳۵,۰۱۷ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور چین با ۱۱ تن و کیلوگرم به ارزش دلاری ۲۴,۴۳۵ و ارزش ریالی ۷۴۲,۲۱۲,۸۱۸ در رده دوم قرار دارد.
امسال چقدر ظرف یکبار مصرف وارد شد؟