به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۳۳ تن پکیج  از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱,۰۰۴,۰۵۶ و ارزش ریالی آن ۳۰,۸۷۳,۸۸۰,۷۳۶ بوده است.

 صادرات این محصول به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، روسیه ، لیتوانی ، قزاقستان ، ازبکستان و عراق  بوده است.

ماه کشور مقصد وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ افغانستان                       ۳۲۰                     ۷۷,۴۶۵,۶۰۰                    ۲,۵۶۰
۳ ترکمنستان                       ۲۰۰                     ۴۸,۵۹۲,۰۰۰                    ۱,۶۰۰
۳ ترکمنستان                    ۴,۰۰۰                   ۹۷۵,۳۶۰,۰۰۰                   ۳۲,۰۰۰
۳ فدراسیون روسیه                   ۲۹,۰۰۰                 ۷,۰۶۷,۱۱۲,۰۰۰                 ۲۳۲,۰۰۰
۴ فدراسیون روسیه                   ۴۲,۰۰۰               ۱۰,۲۷۸,۲۴۰,۰۰۰                 ۳۳۶,۰۰۰
۵ افغانستان                         ۳۵                       ۸,۶۶۷,۱۲۰                       ۲۸۰
۵ ترکمنستان                         ۵۰                     ۲۰,۹۸۶,۸۱۲                       ۶۷۸
۵ ترکمنستان                    ۲,۷۱۲                   ۲۲۹,۶۵۴,۷۹۲                    ۷,۴۱۴
۵ فدراسیون روسیه                       ۳۷۸                   ۱۰۵,۳۰۵,۵۰۸                    ۳,۴۰۲
۵ قزاقستان                       ۵۱۰                     ۸۷,۷۳۳,۱۷۰                    ۲,۸۲۶
۵ لیتوانی                   ۲۸,۰۰۰                 ۶,۹۵۴,۰۸۰,۰۰۰                 ۲۲۴,۰۰۰
۶ ازبکستان                    ۱,۴۵۰                   ۱۹۷,۴۹۸,۷۰۰                    ۶,۳۰۰
۶ افغانستان                       ۱۰۵                     ۲۶,۱۵۳,۴۰۰                       ۸۴۰
۶ ترکمنستان                    ۹,۳۹۶                 ۱,۲۰۷,۲۵۱,۸۹۸                   ۳۸,۸۵۵
۶ عراق                    ۱,۷۲۰                     ۸۹,۹۸۱,۶۱۶                    ۲,۸۹۶
۶ فدراسیون روسیه                       ۱۰۴                     ۱۲,۶۷۸,۱۲۰                       ۴۰۵
۶ لیتوانی                   ۱۴,۰۰۰                 ۳,۴۸۷,۱۲۰,۰۰۰                 ۱۱۲,۰۰۰

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه