عباس آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: به دنبال ایجاد یک سیستم لیزینگ برای تامین هواپیما از شرکت‌های لیزینگ کننده آلمانی هستیم که البته بخش خصوصی باید اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

وی ادامه داد: مذاکرات برای ایجاد سیستم لیزینگ هواپیما و قطار را با وزیر حمل و نقل آلمان انجام داده‌ایم و پس از ایجاد این مجموعه لیزینگ، بخش خصوصی باید وارد مذاکره با شرکت‌های لیزینگ کننده آلمانی شوند.

وی ادامه داد: از این طریق می‌توانیم بخشی از ناوگان هوایی و ناوگان ریلی را نوسازی کنیم.

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه