به گزارش آتیه نیوز به نقل از خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ظهر امروز وزرای حمل و نقل ایران و آلمان به منظور ارتقای همکاری‌های دریایی، جاده‌ای و ریلی شش سند همکاری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی به امضا رساندند.

در نشست مشترک وزرای حمل و نقل ایران و آلمان شش سند همکاری به امضای مشترک دو کشور رسید که به شرح زیر است:

سند اول با موضوع یادداشت تفاهم همکاری‌های جامع حمل و نقل بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت حمل و نقل آلمان و سند دوم بیانیه مشترک همکاری در زمینه بنادر و دریانوردی بین وزرای محترم دو کشور به امضا رسید.

هم چنین سند سوم یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت زیمنس بود که به امضای مهرداد تقی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل بخش حمل و نقل زیمنس در ایران، رسید.

سند چهارم نیز یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت تالس در زمینه محور پر سرعت تهران- قم -اصفهان که به امضای یزدانی معاون فنی و زیربنائی شرکت راه‌آهن ایران و مدیر عامل شرکت تالس رسید.

سند پنجم چارچوب همکاری بین شرکت راه‌آهن و شرکت زیمنس در زمینه سیگنالینگ محور اصفهان – شیراز و محور کرمان زاهدان که به امضای یزدانی معاون فنی و زیربنائی شرکت راه‌آهن ایران و هماهنگ کننده بخش حمل و نقل زیمنس در ایران رسید.

و سند آخر یادداشت تفاهم بین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت زیمنس در زمینه ارتقای سرعت محور تهران -تبریز که به امضای یزدانی معاون فنی و زیربنائی شرکت راه آهن ایران و هماهنگ کننده بخش حمل و نقل زیمنس در ایران رسید.

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه