فرزاد طلاکش دبیر کل پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش ۶۵ درصدی صادراتتخم مرغ درشش ماهه نخست سال جاری نسبت سال گذشته خبر داد و گفت: در شش ماه گذشته ۸۰ درصد سهم صادرات تخم مرغ به عراق اختصاص داشته که در سالجاری به دلیل محدودیت های بازار این کشور میزان صادرات به طور چشمگیری کاهش یافته است.
وی افزود: در دو سال اخیر کارگروه وزارت جهاد و اتحادیه میهن برنامه‌ریزی مناسبی برای افزایش صادرات به کار گرفته‌اند و انتظار می رود افزایش صادرات به کشور افغانستان جدی گرفته شود ، درغیر اینصورت ضربه مهلکی به صادرات این صنعت  وارد خواهد شد.
طلاکش ادامه داد: در حال حاضر متوسط قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است که با توجه به قیمت تمام شده مرغداران بابت هر کیلو ۷۰۰ تومان زیان می دهند.
دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت در روزهای آتی بیان کرد: با توجه به افزایش مصرف تخم مرغ در فصل سرما پیش بینی می شود که قیمت هر کیلو تخم مرغ در بازار داخل به بیش از ۴ هزار تومان برسد.