دکتر بهزاد سعیدی‌رضوی رئیس پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پژوهشگاه استاندارد ایران با اشاره به استراتژی پژوهشگاه استاندارد گفت: روند این مسابقه با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان از هم اکنون آغاز شده و نتایج آن در دی ماه اعلام خواهد شد.

وی درباره رویکرد پژوهشگاه استاندارد به مباحث گسترش فرهنگ کیفیت تولید در صنعت مبلمان و برنامه‌ها و اقدامات مدنظر در این زمینه اظهار کرد: این همکاری با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان و افزایش پوشش استانداردهای ملی ایران برای تولیدات داخلی طبیعتا ارتقای کیفیت را به ارمغان خواهد آورد.
سعیدی رضوی در مورد اهداف و چارچوب همکاری با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران توضیح داد: پژوهشگاه استاندارد ایران به‌عنوان بازوی علمی سازمان ملی استاندارد ایران و با دارا بودن اعضای هیات علمی و کارشناسان باتجربه و آزمایشگاه‌های مرجع به ویژه در زمینه مبلمان و صندلی اداری به‌صورت مشترک با این اتحادیه و با استناد به استانداردهای ملی ایران درخصوص مبلمان، برای ۱۵قلم سری کالایی صادراتی که برای آنها استاندارد ملی ایران داریم، اظهارنظر خواهد کرد.
رئیس پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پژوهشگاه استاندارد ایران گفت: چارچوب همکاری ما با اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در پروژه برگزاری اولین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران به‌ صورت هم‌افزایی خواهد بود و هدف ما از این همکاری ایجاد شناخت و معرفی هرچه بیشتر کالاهای ایرانی به جامعه و صادرات به بیرون مرز است.
سعیدی‌ رضوی در عین حال تاکید کرد: استراتژی پژوهشگاه استاندارد در مسابقه مبلمان صادراتی ایران نه تنها افزایش صادرات ملی بلکه مهم‌تر از آن افزایش پوشش استانداردهای ملی ایران است.