به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی منطقه آزاد قشم، هرمز امیری هدف از ارایه این تخفیف ها را خدمت به تجار و بازرگانانی که کالای خود را از طریق بندر خصب کشور عمان وارد بندر بهمن قشم می کنند، اعلام کرد.
وی اظهار کرد: هدایت ورود کالا از مبادی غیرمجاز به سمت مبادی گمرکی منطقه آزاد قشم از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.
مدیرکل صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در این چارچوب تمام واردکنندگان کالا از بندر خصب عمان که کالای خود را با شناورهای چوبی (لنج) وارد بندر بهمن قشم کنند، ضمن استفاده از مزایای تخفیف عوارض ورود، کالای آنان خارج از نوبت تخلیه می شود.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای این رویکرد، تخفیف ورود کالا با لنج چوبی ۱۰ درصد محاسبه می شد، گفت: با اجرای سیاست جدید تمام شرکت های تجاری که در یک ماه چهار فروند کالا با شناورهای چوبی از طریق مجاری قانونی وارد قشم کنند، از مزایای تخفیف ۱۵ درصدی و شرکت هایی که افزون بر چهار شناور کالا وارد کنند از تخفیف ویژه ۲۰ درصدی عوارض ورودی برخوردار می شوند.
امیری با بیان اینکه کمیته های فنی و ارزش گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در حال بررسی راهکارهای افزایش انگیزه ورود کالا از طریق مجاری قانونی هستند، از شورای بازرگانان عالی قشم درخواست کرد پیشنهادات و راهکارهای خود را به این اداره کل ارایه دهند.
جزیره قشم با یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس در جنوب ایران واقع شده و بسیاری از کالاهای تجاری بازرگانان از طریق مبادی قانونی این منطقه وارد کشور می شود.

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه