طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۳  تن  ژل کیک از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۴۱,۸۷۱ و ارزش ریالی آن ۱,۲۸۵,۵۱۷,۵۲۵ بوده است. بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان و تاجیکستان بوده است.