به گزارش خبرنگار تاجر پرس به نقل از صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۳  تن  پیراهن مردانه از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۷۹,۴۵۲  و ارزش ریالی آن ۲,۴۱۴,۱۰۷,۴۸۸ بوده است.

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، عراق  ، آذربایجان و انگلستان بوده است.

ماه کشور مقصد وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ افغانستان                      ۳۲۰                  ۱۷۴,۲۲۲,۷۲۰                    ۵,۷۶۰
۱ عراق                    ۱,۳۲۹                  ۴۸۲,۱۸۷,۷۸۰                  ۱۵,۹۴۸
۵ آذربایجان                    ۲,۶۰۹                    ۷۰,۴۷۲,۱۵۰                    ۲,۲۷۰
۶ آذربایجان                    ۲,۸۹۰                    ۷۸,۶۰۱,۲۹۵                    ۲,۵۱۵
۶ انگلستان                      ۵۰۰                  ۱۸۶,۴۲۶,۰۰۰                    ۶,۰۰۰
۶ عراق                    ۶,۱۸۸                ۲,۸۸۴,۰۱۰,۲۲۰                  ۹۲,۸۲۰

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه