دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف را یکی از نتایج مورد انتظار از برجام خواند که به دلیل فقدان اثرگذاری بر نظام بانکی بازارهای هدف، تا امروز محقق نشده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، «حمیدرضا صالحی» گفت: موفق نشده ایم بین بانک های ایران و کشورهای طرف مقابل ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: این مشکل موجب شده است پیش بینی ها در مورد عملکرد موفق ایران در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی پس از اجرای برجام، محقق نشود.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: یکی از مشکلات این است که کشورهای هدف معمولا ضمانتنامه بانک های ایرانی را قبول نمی کنند و این الزام وجود دارد که از بانک های آنها ضمانتنامه دریافت شود.
وی ادامه داد: برای نمونه در پاکستان برخی شرکت های ایرانی در مناقصه پروژه هایی برنده شده اند اما پاکستانی ها ضمانتنامه بانک های ایرانی را قبول ندارند.
صالحی یادآوری کرد: بانک مرکزی پاکستان رابطه کارگزاری بانک های این کشور با بانک های ایرانی را منع کرده است و بانک های پاکستانی نمی توانند برای شرکت های ایرانی ضمانتنامه صادر کنند.
وی گفت: این مشکل موجب شده است شرکت های ایرانی پروژه های بزرگی را در کشورهای هدف مانند پاکستان از دست بدهند؛ در حالی که این کشور برای پروژه های خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی شرایط بسیار مناسبی دارد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته از بانک مرکزی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواست هر چه زودتر در این زمینه اقدام کنند.
صالحی یادآوری کرد یکی از دستاوردهای سفر رییس جمهوری اسلامی ایران و همچنین چندین سفر مسئولان بانک مرکزی به پاکستان حل این مشکل در آینده نزدیک قلمداد شد اما هنوز نامه بانک مرکزی پاکستان به بانک های این کشور درباره ممنوعیت رابطه کارگزاری با طرف های ایرانی ملغی نشده است.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری اسلامی ایران ششم فروردین ماه به دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان با هدف رایزنی های اقتصادی، سیاسی و منطقه ای به این کشور سفر کرد.
در این سفر ۶ سند همکاری در زمینه های گوناگون مانند اتاق های بازرگانی، عرصه های دانشگاهی، فرهنگی، بیمه ای و نیز بهداشتی، آموزش پزشکی، دارویی و تجهیزات پزشکی امضا شد.
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با هدف ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنایع انرژی ایران، حفظ توازن و نظم، فراهم سازی امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام سازی آن در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده است.