به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از ۱۷۶ تن بشکه به ارزش دلاری ۶۹۷,۲۴۸ و ارزش ریالی  ۲۱,۳۹۲,۱۵۱,۶۵۱ وارد کشور شده است.

کشور چین با ۱۵۰ تن و ۸۱۸  کیلوگرم صادرات این محصول به ارزش دلاری  ۴۸۹,۳۰۴ و ارزش ریالی ۱۵,۰۰۳,۷۰۶,۸۸۵ به کشور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن  ترکیه با صادرات ۱۱ تن و ۵۲ کیلوگرم  کشور به ارزش دلاری ۱۰۴,۶۱۲ و ارزش ریالی ۳,۲۰۹,۸۱۴,۰۶۶ در رده دوم قرار دارد.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۲,۱۶۷ ۱۵۷,۳۵۲,۰۰۰ ۵,۲۰۰
۱ چین ۱۴,۵۱۴ ۱,۹۰۳,۰۸۶,۸۹۲ ۶۲,۸۹۲
۱ آلمان ۹ ۹۲,۲۸۰,۶۰۰ ۳,۰۵۰
۱ هلند ۲۳ ۴,۹۷۱,۶۰۰ ۱۶۵
۱ هند ۳,۶۳۸ ۵۰۸,۹۸۰,۳۶۰ ۱۶,۸۲۰
۲ چین ۲,۷۶۰ ۳۰۴,۹۰۸,۵۴۰ ۱۰,۰۶۰
۲ چین ۲,۳۳۸ ۲۲۶,۸۷۶,۲۸۷ ۷,۴۸۱
۲ ترکیه ۸۶۳ ۴۱۰,۰۴۶,۷۷۶ ۱۳,۵۴۴
۳ چین ۲۳,۷۴۶ ۱,۸۳۳,۲۵۴,۲۳۲ ۶۰,۳۵۱
۳ چین ۸,۵۱۸ ۶۲۲,۸۹۸,۰۴۴ ۲۰,۵۰۹
۴ چین ۵,۰۱۰ ۹۶۹,۷۴۳,۸۷۴ ۳۱,۷۶۳
۴ چین ۸,۴۷۴ ۸۷۸,۳۲۰,۸۹۴ ۲۸,۷۹۲
۴ چین ۱۵,۳۱۶ ۱,۴۲۲,۷۹۸,۳۴۱ ۴۶,۴۰۱
۴ آلمان ۱,۱۴۰ ۱۴۴,۸۰۸,۵۰۰ ۴,۷۵۰
۴ آلمان ۸۶۳ ۴۰۷,۴۱۴,۲۲۴ ۱۳,۳۴۵
۴ ترکیه ۸,۶۳۱ ۱,۹۰۳,۳۶۹,۶۸۸ ۶۲,۳۴۴
۵ چین                ۷,۸۲۴               ۷۷۶,۶۱۴,۲۰۰              ۲۵,۱۴۰
۵ چین              ۱۱,۶۴۶            ۱,۰۲۴,۵۱۳,۵۳۷              ۳۳,۲۱۲
۵ آلمان                   ۸۶۳               ۴۰۵,۵۰۸,۳۰۴              ۱۳,۱۱۹
۵ ترکیه                   ۵۶۹               ۴۱۷,۶۲۸,۳۹۲              ۱۳,۴۵۲
۵ عراق                ۴,۹۸۲            ۱,۰۹۲,۵۳۵,۶۴۰              ۳۵,۱۹۲
۵ هند                ۳,۲۹۶               ۴۹۹,۰۶۳,۲۰۰              ۱۶,۱۴۶
۶ چین                ۱,۱۰۳               ۱۶۱,۷۳۸,۰۱۰                ۵,۲۲۵
۶ چین              ۱۹,۰۴۰            ۱,۸۳۴,۴۳۹,۵۰۰              ۵۹,۳۰۳
۶ چین              ۲۸,۳۶۲            ۲,۸۸۷,۱۶۲,۵۳۴              ۹۲,۹۷۵
۶ آلمان                   ۱۹۰                ۲۳,۰۶۸,۲۷۲                   ۷۴۵
۶ ترکیه                   ۹۸۹               ۴۷۸,۷۶۹,۲۱۰              ۱۵,۲۷۲

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه