جوان طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۵۰  تن ساعت دیواری از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۴۰,۲۸۳ و ارزش ریالی آن ۴,۳۰۳,۱۱۴,۷۹۴بوده است.

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای عراق، آذربایجان ، ارمنستان و کانادا بوده است.

ماه کشور مقصد وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ عراق                       ۹۲۰                     ۸۳,۵۵۹,۰۰۰                    ۲,۷۶۰
۲ آذربایجان                    ۱,۰۲۳                     ۵۷,۷۳۱,۴۰۸                    ۱,۹۰۳
۲ ارمنستان                    ۱,۷۴۴                   ۱۵۸,۷۸۵,۹۶۸                    ۵,۲۳۲
۲ عراق                   ۱۷,۰۲۰                 ۱,۵۴۸,۵۱۰,۴۲۰                   ۵۱,۰۴۷
۳ آذربایجان                       ۶۲۲                     ۱۶,۱۳۹,۷۲۰                       ۵۳۰
۳ عراق                    ۱,۱۹۶                   ۱۰۹,۴۳۹,۵۲۰                    ۳,۵۸۸
۴ آذربایجان                    ۱,۰۱۷                     ۲۳,۷۸۳,۹۰۵                       ۷۷۲
۴ ارمنستان                       ۳۴۰                     ۳۱,۲۹۲,۵۸۰                    ۱,۰۲۰
۴ عراق                   ۱۰,۱۴۵                   ۹۳۱,۸۷۳,۰۱۴                   ۳۰,۴۳۵
۵ گرجستان                    ۱,۴۵۹                   ۱۳۵,۸۸۳,۹۶۵                    ۴,۳۷۷
۵ آذربایجان                    ۱,۵۶۱                     ۴۱,۶۰۶,۳۰۴                    ۱,۳۴۴
۵ آذربایجان                         ۵۰                       ۴,۶۵۶,۷۵۰                       ۱۵۰
۵ ارمنستان                    ۱,۰۰۰                     ۹۳,۱۳۵,۰۰۰                    ۳,۰۰۰
۵ عراق                    ۱,۳۰۶                   ۱۲۱,۱۰۷,۷۵۶                    ۳,۹۱۸
۵ کانادا                          ۳                         ۲۷۸,۶۲۲                          ۹
۶ آذربایجان                    ۱,۷۷۱

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه